Qui som

mac-glassesVALLEJO PENALISTAS és un despatx d’advocats especialitzat en la pràctica del Dret Penal.

Dins d’aquesta àrea de coneixement VALLEJO PENALISTAS té una gran experiència. Amb 10 anys d’exercici professional, VALLEJO PENALISTAS es presenta com un despatx altament especialitzat en Dret Penal, disposat a oferir el millor servei als clients.

El Dret Penal exigeix una formació sòlida i experiència en aquest àmbit. Ambdues característiques conflueixen en nosaltres, cosa que ens permet presentar-nos com una firma potent i sòlida; preparada per assessorar-vos i ajudar-vos a resoldre qualsevol conflicte judicial o extrajudicial amb què es trobi en la seva activitat professional o empresarial.

La experiència acumulada ens permet aproximar-nos amb serenitat i prudència als problemes dels clients. Això ens permet aconseguir una posició favorable per tractar de forma extrajudicial els assumptes que exigeixen una resolució menys bel•ligerant i més negociada que altres en els quals s’ha de recórrer tota la via penal.

Actuar de forma ràpida i eficaç és important per resoldre satisfactòriament qualsevol conflicte. És essencial plantejar amb efectivitat la defensa dels interessos del client des del principi per evitar caure en estratègies amb poc recorregut. Per aquesta raó ens trobem també a disposició d’altres firmes d’advocats no especialitzades en Dret Penal amb les quals col•laborem estretament per a que l’assessorament del client sigui el millor dins d’una matèria tan complexa i especialitzada com és el Dret Penal.